Εισαγωγή - Το σκεπτικό του προγράμματος

Σχετικά με το MAP prOject
Σκεπτικό του προγράμματος
Συμμετέχοντες
Εκπαίδευση στις Φ.Ε.
Ιστορία των Φ.Ε.
Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης
Η περίπτωση της πτώσης των σωμάτων
 


Εισαγωγή-Το σκεπτικό του προγράμματος


Λίγα λόγια για το πρόγραμμα “The MAP project”

Το πρόγραμμα έχει τους ακόλουθους σκοπούς

1. Να κάμει μια παραγωγική σύνθεση των σύγχρονων απόψεων και των αποτελεσμάτων των ερευνών τόσο με την ιστορία των Φυσικών Επιστημών όσο και την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες με σκοπό να παράγει στρατηγικές που να είναι στην πράξη πλαισιακά θεμελιωμένες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες

2. Να αναπτύξει και να αξιολογήσει καινοτομικές επιμορφωτικές πρακτικές για την επιμόρφωση αυτών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες χρησιμοποιώντας μελέτες περίπτωσης από την Ιστορία των Φυσικών Επιστημών.

Το “The MAP project”είναι ακρωνύμιο που σχηματίζεται από τα αρχικά των ονομάτων των πόλεων, (στα αγγλικά), στις οποίες έχουν την έδρα τους τα πανεπιστήμια που μετέχουν στο πρόγραμμα

Thessaloniki (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπεύθυνη η Λέκτορας Φανή Σέρογλου)

Madrid (Διδακτική των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίουy Complutense υπεύθυνος ο καθηγητήςAntonipo Moreno Gonzalez)

Athens (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράμματος)

Pavia (Τμήμα Φυσικής “Alessandro Volta”, του Πανεπιστημίου Pavia υπεύθυνος ο καθηγητής Fabio Bevilaqcua )

prOject (Oldenburg Τμήμα Εκπαίδευσης στη Φυσική στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία της Επιστήμης του πανεπιστημίου του Oldenburg, Institute of Physics, Carl von Ossietzky University)